معرفی کتاب های دکتر حمید امامی

235

کتاب‌های دکتر حمید امامی در نمایشگاه کتاب چاپ انتشارات نسل نواندیش. تهیه کتاب‌های ایشان در زمینه بیمه در وبسایت نسل نواندیش: https://nnapub.com/hamidemami

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.