چرا از زندگینامه های سیاسی نمی توان درس سیاست آموخت؟

704

نویسنده: دکتر ایمان فانی این ویدیو به معرفی مفهوم میانگین رفتار سیاسی یک ملت و توضیح ذهنیت سیاسی می پردازد.

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1