ترامپ بریتانیا - بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا کیست؟

65
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده