سردار رحیمی- 45 قاچاقچی دارو در ناصر خسرو دستگیر شدند

69

رییس پلیس تهران بزرگ اولین طرح جمع آوری دلالان ، خرده فروشان و عمده فروشان دارو در ناصر خسرو تهران را تشریح کرد.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.6 هزار دنبال کننده