تورج اصلانی از اولین فیلمش، حمال طلا می‌گوید

893

تورج اصلانی که او را به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم‌های مختلفی می‌شناسیم امسال با اولین فیلمش در مقام کارگردان در جشنواره فجر ۹۷ حضور داشته است. مصاحبهٔ هفدانگ با اصلانی را تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.4 هزار دنبال کننده