مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای مهدی غلامی

76

مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای مهدی غلامی ریاست اتحادیه طلا و جواهر همدان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان1398 شهروز معنوی - مدیرمسئول شمش آنلاین

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده