مراسم فرش قرمز و نشست خبری فیلم طلا

389

گزارش فرش قرمز و نشست خبری فیلم «طلا» به کارگردانی «پرویز شهریاری» فرزند برادر منصور بیمار است ومنصوربرای درمان بیماریش پول لازم است.همسر برادر زندگی را رها کرده ورفته ودرعین حال مهریه اش راهم اجرا گذاشته است...

filimo
ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...