ویس، دورترین جزیره کرواسی

168

ویس، دورترین جزیره از مجمع الجزایر دالماسی در کرواسی می باشد که بالاترین نقطه آن 587 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در این جزیره، 13 شهرک کوچک با جمعیتی در حدود 5 هزار نفر زندگی می کنند

دیالوگین
دیالوگین 22 دنبال کننده