چرا مردم ژاپن سخت کار می کنند؟

410

در این ویدئو به این نکته خواهیم پرداخت که چرا مردم ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی، بسیار سخت کوش هستند و این چنین کار می کنند.

سیگنال
سیگنال 21 دنبال کننده