عبور از پل صراط در روز قیامت

267

سخنران: سید توحید قریشی؛ حافظ قرآن و امام جمعه مسجد امام شافعی روستای ویزنه تالش ، فعال مدنی مذهبی اهل سنت