تقلب شرکت کننده در تماس تلفنی

285
۩II۩IJ۩ محمود تبار ۩IJ۩II۩
۩II۩IJ۩ محمود تبار ۩IJ۩II۩ 6.3 هزاردنبال‌ کننده

سوتی عوامل برنده باش موجب شد تا آقای معین غفاری به سوالی که داشت اشتباه پاسخ می داد، جواب درست را بدهد به قول رضا گلزار دستی از غیب کمکت کرد