در حلقه رندان - قسمت اول - سعید بیابانکی

865

(در حلقه رندان) در 24 قسمت با لحنی مطایبه آمیز به شعر، نثر و ادبیات طنز می پردازد - این برنامه با حمایت مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری، دفتر طنز حوزه هنری و گروه اجتماعی شبکه 2 سیما تهیه شده است - کارگردان: امیرحسین کوهپایی - سال تولید: 1397

ادب فارسی
ادب فارسی 27 دنبال کننده