استاد پناھیان : مثل بقیه نباش!

162
نسیم ظهور
نسیم ظهور 757 دنبال کننده
امید ایران

امید ایران

2 ماه پیش
احسنت خیلی زیبا
filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...