نخستین نماز جماعت تهران چگونه اقامه شد؟

297

نخستین نماز جمعه رسمی تهران بعد از انقلاب در پنجم مرداد 1358 به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد.

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده