مقاومت مصالح

141
HAMUN
HAMUN 1 دنبال‌ کننده

قسمتی از آموزش آزمایشگاه مقاومت مصالح توسط دکتر واثقی ساخته ی پدرام مدنی دانشگاه شهید بهشتی

HAMUN
HAMUN 1 دنبال کننده