اگرجاده هایتان خوب نیست نهاردرست کنیدودرتوييترمسئولین رابه روستاهایتان دعوت كنيد

245
enghelabgeram
enghelabgeram 266 دنبال‌ کننده
245 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اگر جاده هایتان خوب نیست نهار درست کنید و در توييتر مسئولین را به روستاهایتان دعوت كنيد! به خاطر انتخابات بعدي می آیند و از ترس جانشان جاده را درست مي كنند! @Bisimchimedia

enghelabgeram
enghelabgeram 266 دنبال کننده