دهه فجر 1397 ،سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

188

نگاهی کوتاه به گوشه ای از برنامه های اجرا شده در دهه مبارک فجر 1397 سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

۹ ماه پیش
# فجر