آموزش فن بیان و انگیزه کلامی - مسجد سلیمان

192

سخنران : علیرضا محمدیان سمینار فن بیان و انگیزه کلامی 97/9/1 مسجد سلیمان سان اجتماعات باشگاه مرکزی صنعت نفت