اختلاس 18میلیاردی مجری وتهیه کننده اصلی شبکه من وتو ازبیت المال

124
سجادحائری
سجادحائری 16 دنبال‌ کننده

اختلاس 18میلیاردی آیه دریس مجری وتهیه کننده هم جنس باز شبکه ضدانقلابی من وتو ازبیت المال مسلمین (واریز مبلغ 18میلیارد ازسوی متهمان ردیف اول ودوم پرونده سایپابه حساب خانم آیه دریس مجری وتهیه کننده اصلی شبکه من وتو وفراروی درسال 94بخارج ازکشور

سجادحائری
سجادحائری 16 دنبال کننده