قسمت اول: مجازیست یعنی زیست صحیح در فضای مجازی

112

قسمت اول: در این قسمت با هم در خصوص کلیات زیست در فضای مجازی و اهمیت اون صحبت میکنیم.

saeed.kasraei
saeed.kasraei 1 دنبال کننده