گزارش ویدئویی رایزنی وزیران راه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

51

وزیر راه و شهرسازی کشورمان برای گسترش روابط تجاری و تکمیل کریدور شمال – جنوب محور رایزنی های خود را با وزرای راه و حمل روسیه و جمهوری آذربایجان در شهر سوچی روسیه آغاز کرد.