مستند خارج از دید 2 | قسمت دوازدهم

2,467

مستند "خارج از دید 2" روایتی جزء به جزء و موشکافانه از مداخله جویی های دشمنان بیگانه در طول سال های پس از انقلاب اسلامی و پروژه نفوذ آنان در بخش های سیاسی و اجتماعی کشور را نشان داده است.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده