صحبتهای منصوریان قبل بازی برگشت مقابل الاتحاد

125

صحبتهای منصوریان قبل از اعزام ذوب آهن به قطر برای برگزاری بازی برگشت مقابل الاتحاد

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده