کلیپ آموزشی | دوره آزمایشی طرح مدرسه قرآنی 1398

255
borhanisf.ir
borhanisf.ir 2 دنبال‌ کننده

گزارش ویدیوئی از فعالیت های آموزشی و فرهنگی در دوره آزمایشی طرح مدرسه قرآنی موسسه برهان - سال تحصیلی 98-99

borhanisf.ir
borhanisf.ir 2 دنبال کننده