نایب‌رئیس انجمن پوشاک: مبارزه با قاچاق با بگیر و ببندها محقق نمی‌شود

14