جلسه58- اقتصاد یا کدآمایی (1)

129

«اقتصاد یا کدآمایی (1)» | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 58 | مدت زمان جلسه: 00:32:27 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 29 شهریور 1386 | مکان: دانشگاه تهران، دانشکده ی بهداشت | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list-home/58-jalase-58