التراسونیک کلینر - جداسازی مواد شوینده

132

جداسازی مواد شوینده با استفاده از امواج التراسونیک در حمام التراسونیک قابل انجام است. شرکت منیب : 88999500-021 http://www.monibco.com/cat/4-Ultrasonic_washing

شرکت منیب
شرکت منیب 18 دنبال کننده
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1