تعزیه حضرت مسلم (ع) - قسمت شهادت حضرت مسلم روستای برغمد محرم 98

370

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه شهادت حضرت مسلم (ع) امیر صفری (حضرت مسلم) علی اکبر زارعی (صیاد) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد