تا کی حق مردم استان بوشهر از نفت و گاز باید خورده شود؟

80

اشک های اسطوره بی بدیل استان بوشهر و شاهین بوشهر در دفاع از حق و حقوق مردم و استان بوشهر تا کی حق ما باید از نفت و گاز خورده شود؟؟؟