همراه با قهرمانان ؛ كیمیا علیزاده / شبکه سوم سیما

4,328

كیمیا علیزاده، تکواندوکار وزن 57- کیلوگرم ایران در بازیهای المپیک ریو 2016.