عمارت سوارز در شهر بارسلونا : داخل خانه را ببینید !

3,305

خانه لوئیس سوارز در نزدیکی محل زندگی مسی قرار دارد . در این ویدیو میتواند چرخی در عمارت سوارز بزنید .

سایت بارسا نیوز
سایت بارسا نیوز 2.9 هزار دنبال کننده