چگونه باکلاس صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان)

2,998

سخنوران www.sokhanvaran.org باکلاس صحبت کردن به چه معنا است؟ مهمترین مشخصه باکلاس صحبت کردن تمایز در کلمات و واژگان و نحوه بیان است. در این ویدئو دکتر محمد علی حسینیان بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای، به این مقوله پرداخته است.