تیزر تبلیغاتی ورزش پدل

1,279

ورزش پدل در باشگاه انقلاب ورزشی راکتی است که بین دو تیم دونفره در زمینی کاملاً احاطه شده با دیوارهای معمولاً شیشه ای بازی می شود. زمین این رشته ورزشی تلفیقی از اسکواش و تنیس است.