عمل آندوسکوپی و از راه بینی آدنوم بزرگ هیپوفیز و اختلال قاعدگی

107
دکتر گیو شریفی
دکتر گیو شریفی 81 دنبال‌ کننده

خانمی که با سردرد شدید و اختلال قاعدگی و فراموشی دو سال قبل در شهر دیگری با تشخیص آدنوم هیپوفیز عمل شدند ولی متاسفانه تومور خارج نشده بود. مجددا با سردرد شدید به ما مراجعه کردند که آدنوم بسیار بزرگ با انتشار به بطن سوم داشتند که خوشبختانه تومور کاملا خارج شد از راه بینی عمل شدند