مشکلات تردد معلولین در سطح شهر

1,494
1,494 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

برنامه نما دو به مناسبت روز جهانی معلولان اقدام به تهیه مستند گزارشی از مشکلات تردد معلولان در سطح شهر نموده است . توانیابان رعد الغدیر مسائل خود را در این گزارش اینگونه شرح دادند... www.raad-alghadir.org