توصیه استاد علامه جعفری در مورد کار کردن

203
baharedel
baharedel 3 دنبال‌ کننده

سخنرانی استاد قاسمی در مراسم بزرگداشت علامه امینی و بیان فعالیت ها و مقام این عالم ربانی و اشاره به تصیه های یکی از اساتید علامه جعفری به ایشان

baharedel
baharedel 3 دنبال کننده