آموزش فن بیان

3,596

آموزش فن بیان-آموزش سخنوری-آموزش سخنرانی-مدرس سخنوری-مدرس سخنرانی-مدرس فن بیان-آموزش سخنوری و فن بیان-آموزش سخنرانی و فن بیان-www.sokhanvaran.org-www.sokhanvaran.business-www.sokhanvaran.academy

محسن ابراهیم پور  مدرس و مشاور شبکه - 9173294160

محسن ابراهیم پور مدرس و مشاور شبکه - 9173294160

9 ماه پیش
ممنون از شما جناب آقای دکتر حسینیان بابت این فیلم های بسیار موثر