گفتگو نیما عباسپور با مسعود امینی تیرانی عضوهیئت مدیره ایسفا در پردیس ملت

416

خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir دنبال کنید.

مجله فیلم
مجله فیلم 1.7 هزار دنبال کننده