جهش به سمت توسعه

43

نیازمند تحرک و جهش به سمت توسعه هستیم/ قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران بخش ها و حوزه های صنعت هوایی کشور