افتتاح مجتمع کاغذ امیرآباد

941

با حمایت از تولید داخلی، باید در عرصه تولید کاغذ به خودکفایی برسیم/ ابراز خرسندی از حل مشکلات واحدهای تولیدی و گسترش فعالیت آنها در مسیر خوداتکایی کشور