گیتار الکترونیکی

94

گیتار الکترونیکی از ساز های مدرن و جذابی هست که میشه سبک باحالی از موسیقی رو با اون نواخت

تورج امین فر
تورج امین فر 118 دنبال کننده