نظارت خیابانی در چین به کمک استارتاپ هوش مصنوعی

2,392

برترین استارتاپ های چینی برای نظارت خیابان ها از فناوری های تشخیص چهره و خودرو استفاده می کنند