آهای خبردار پاییز اومده پی نامردی

8,349
kayantv
kayantv 7 دنبال‌ کننده

آهنگ آهای خبر دار. از همایون شجریان... توی کوچه ها؛ یه نسیم رفته، پیِ ولگردی توی باغچه ها؛ پاییز اومده، پی نامردی توی آسمون ماهوُ دق میده… ماهوُ دق میده؛ دردِ بی دردی! پاییـز اومـده… پاییــز اومـــده؛ پیِ نامـــردی

kayantv
kayantv 7 دنبال کننده