سرود انقلابیون چپگرا (ضد سرمایه داری ) در فرانسه

42
42 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گرایش ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی در بین مردم اروپا در سرتاسر جهان بیشترین است در فرانسه سازمانهای انقلابی یا احزاب سوسیالیست که خواستار خدمات اجتماعی بالا و توزیع عادلانه ی فرصت ها و ثروت و قدرت هستند