جرم گیری - دکتر سعید قریشی

663

در این ویدیو می توانید مراحل جرم گیری را مشاهده کنید. برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینستاگرام drghorashi@ یا سایت drsaeedghorashi.com orthodontic.ir idealorthogroup.ir می توانید مراجعه کنید.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…