کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی

56
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزاردنبال‌ کننده
56 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی : فرمول هایی که در دانشگاه خوانده اید نیاز به تجدید نظر دارد

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزار دنبال کننده