ترتیب نمایش
u_6899327

u_6899327

4 روز پیش
کسی نیست میدونم دیونگی ولی کسی نیست الان چت کنه
paria

paria

1 هفته پیش
لایک جازابم^^
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ مررسی پری^^
Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
خوبم بلا تو خوبی؟ :)
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ ممنون خوبم ^^
Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
میگما په این سقفه چرا نمیریزه؟ :|
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ :) خوبی؟
Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
شانسم که خوبه ایشالا چیزیم نشه :)) ولی اگه مردم مرا به خاک بسپارید :|
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ حالا زنده زنده خودتو نکش چیزیت نمیشه :))
Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
فک کنم مستقیم برم برزخ به کمام نرسم :|
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ :)) باید شانس بیاری دیگ
Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
حاجی اگه راس راسی بریزه چی؟ :|
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ :| سقف رو سرت می ریزه دیه میری تو کما :))
Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
دارع میریزه میریزه میریزه میریزه :))
ᵃᵗᵉᶰᵃ
ᵃᵗᵉᶰᵃ :)) بپا نریزه
نمایش بیشتر دیدگاه ها