اقرار بیگانگان به پیشرفت ایران در زمینهٔ «فناوری هسته ای»

237
237 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

منبع: ۱۳۹۷٫۳٫۲۸، شبکهٔ سوم سیما از تلوبیون

نینجارم زدیم یس

arvx
26 56.9 هزار بازدید کل

APEX CARNAGE

PROPHET_M
12 8.7 هزار بازدید کل