مستند ایستگاه پایانی دروغ افشاگری وزارت اطلاعات از آمدنیوز

1,022
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزاردنبال‌ کننده

مستند دوقسمتی ایستگاه پایانی دروغ که در بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد و به ماجرای نفوذ دستگاه های اطلاعاتی ایران به قلب مهم ترین رسانه ی براندازی می پردازد و برای اولین بار از اطلاعات تازه ای پرده بر می دارد.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزار دنبال کننده