ربات های نظافتچی LeoBots

423

شرکتLionsBot یک شرکت رباتیک واقع در سنگاپور است که ربات های تمیز کننده را برای خدمت در فضاهای تجاری، صنعتی و عمومی ایجاد می کند. exos.ir